Hiển thị một kết quả duy nhất

4,750,000
3,750,000
3,950,000
4,750,000
3,750,000
3,950,000