Hiển thị một kết quả duy nhất

4,650,0005,250,000
5,250,0005,650,000
4,950,000
5,250,000
5,250,000
5,750,000
3,950,000
2,950,000
2,950,000
3,450,000
3,950,000
3,750,000