Hiển thị một kết quả duy nhất

22,800,000
48,000,000
22,800,000
22,800,000
22,800,000
22,800,000
26,200,000