ORIGINAL WRITE 66181

1,150,000

GỌNG KÍNH ORIGINAL WRITE 66181

—————————————————–
? THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM:

– Cầu kính : 18mm
– Chiều ngang tròng kính :54mm
– Chiều dài càng kính : 145mm
– Chất liệu: β-Titan

 

Trợ giúp