PLEIK PHOLPPE PP22260

750,000

– Cầu kính : 18mm
– Chiều ngang tròng kính : 51mm
– Chiều dài càng kính : 145mm
– Chất liệu: Nhựa/Metal

Trợ giúp
Danh mục: