PLEIK PHOLPPE PP25025

750,000

– Cầu kính : 20mm
– Chiều ngang tròng kính : 48mm
– Chiều dài càng kính : 145mm
– Chất liệu: Nhựa/Metal

Trợ giúp
Danh mục: